Βραδιά του Ερευνητή 2022

Το Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου συμμετείχε στη Βραδιά του Ερευνητή 2022 (30/09/2022).

Έλαβαν μέρος δύο ερευνητικές ομάδες του Εργαστηρίου μας:
1. Ομάδα του Προγράμματος “ΕνΑυΣυ Ανεμογεννήτριας”, με θέμα: “Μάστευση ενέργειας από ταλαντώσεις”.
2. Ομάδα “Legged Robots Team”, με θέμα: “Ευέλικτο πολυλειτουργικό τετράποδο ρομπότ παντός εδάφους”.

Φωτογραφικό υλικό:

              

           

           

            

Βίντεο: