Διεθνής διάκριση του Εργαστηρίου Αυτομάτου Ελέγχου

Το Ευρωπαϊκό Έργο EROSS με επικεφαλής τον μεγαλύτερο κατασκευαστή διαστημικών συστημάτων στην Ευρώπη, την Thales Alenia Space – France, ένα έργο στο οποίο συμμετείχε και το Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, υπό την επίβλεψη του καθ. Ε. Παπαδόπουλου, βραβεύτηκε με το βραβείο 2021 Étoiles de l’Europe από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Καινοτομίας.

Σκοπός του έργου ήταν να επιτευχθεί η αρχιτεκτονική ενός δορυφόρου για επισκευή διαστημικών συστημάτων σε τροχιά και να δοκιμαστεί ο συνδυασμός διαφόρων υποσυστημάτων που χρειάζονται για την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών. Το Εργαστήριο της Σχολής μας, έχοντας σχετική εμπειρία για δεκαετίες, ιδιαίτερα σε σχετικά προγράμματα για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ήταν υπεύθυνο για την ανάπτυξη και δοκιμή των αλγορίθμων ελέγχου του ρομποτικού υποσυστήματος καθώς επίσης και για την εκτέλεση σχετικών πειραμάτων στον διαστημικό εξομοιωτή που έχει κατασκευάσει στον χώρο του.

Σχετικοί σύνδεσμοι:
Thales Alenia Space
Linkedin
Twitter