Η τεχνολογία στην υπηρεσία της Πιστοποίησης στην μετά COVID-19 εποχή

Δημήτρης Πεφάνης, «Η τεχνολογία στην υπηρεσία της Πιστοποίησης στην μετά COVID-19 εποχή», TUV Hellas, Διαδικτυακή συζήτηση.