Παρουσίαση Εργαστηρίου Αυτόματου Ελέγχου – Ομάδα Ε. Παπαδόπουλου