Τα ρομπότ…ωριμάζουν

Παπαδόπουλος, Ε., «Τα ρομπότ…ωριμάζουν», Webcast, Ίδρυμα Ευγενίδου.