Βραδιά του Ερευνητή 2021

Βραδιά του Ερευνητή 2021

Το Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου συμμετείχε στη Βραδιά του Ερευνητή 2021 (24/09/2021). Έλαβαν μέρος δύο ερευνητικές ομάδες του Εργαστηρίου μας: 1. Ομάδα “Διαστημικής Ρομποτικής”, με θέμα: “Διαστημικός εξομοιωτής επιπέδου χώρου”. 2. Ομάδα...
Βραδιά του Ερευνητή 2020

Βραδιά του Ερευνητή 2020

Το Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου συμμετείχε στη Βραδιά του Ερευνητή 2020 (27/11/2020). Έλαβε μέρος η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου μας: Ομάδα “Legged Robots Team”, με θέμα: “Σχεδιασμός και έλεγχος τετράποδων ρομπότ”. Βίντεο:...
Βραδιά του Ερευνητή 2023

Βραδιά του Ερευνητή 2023

Το Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου συμμετείχε στη Βραδιά του Ερευνητή 2023 (29/09/2023). Έλαβαν μέρος δύο ερευνητικές ομάδες του Εργαστηρίου μας: 1. Ομάδα “Διαστημικής Ρομποτικής”, με θέμα: “Διαστημικός εξομοιωτής επιπέδου χώρου”. 2. Ομάδα...
Βραδιά του Ερευνητή 2022

Βραδιά του Ερευνητή 2022

Το Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου συμμετείχε στη Βραδιά του Ερευνητή 2022 (30/09/2022). Έλαβαν μέρος δύο ερευνητικές ομάδες του Εργαστηρίου μας: 1. Ομάδα του Προγράμματος “ΕνΑυΣυ Ανεμογεννήτριας”, με θέμα: “Μάστευση ενέργειας από ταλαντώσεις”. 2....